Uznajemy za absolutnie konieczną w postępowaniu ratowniczym ocenę dolegliwości na miejscu zdarzenia, poprzez zastosowanie przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu skali oceny bólu NRS. W skali tej 0 pkt oznacza brak bólu a 10 pkt maksymalny możliwy ból.