Leczenie bólu pourazowego jest integralną częścią wielokierunkowej terapii pacjenta, który doznał uszkodzeń ciała. Powinno ono zostać wdrożone tak szybko jak to jest możliwe i być prowadzone równolegle z postępowaniem diagnostycznym i podstawowymi dla losów chorego działaniami stabilizującymi funkcje życiowe.