Ból jest centralnym elementem doświadczenia pacjenta w wielu schorzeniach a jakość świadczonych w tym przypadku usług może być uznawana za wskaźnik jakości całego systemu opieki zdrowotnej.