Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski prof. ndzw., kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauki i Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego