Daniel Ślęzak, doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego o specjalności ratownictwo medyczne, adiunkt w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierownik kierunku ratownictwo medyczne oraz Pracowni Ratownictwa Medycznego GUMed. Jest autorem i współautorem licznych publikacji (artykułów, rozdziałów w książce) i wystąpień na konferencjach z zakresu zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego.

.