Dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny, magister zarządzania. Ukończył studia podyplomowe na kierunku “zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia” i “prawo w ochronie zdrowia”. Obecnie Koordynujący Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego WSPS w Dąbrowie Górniczej, wykładowca w Klinice Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Autor, współautor ponad 140 publikacji, 7 monografii, ponad 90 wystąpień na konferencjach, sympozjach w kraju i za granicą. Członek wielu grup ekspertów w Ministerstwie Zdrowia i w CMKP. Członek wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.