Mgr Marcin Podgórski, ratownik medyczny. Na co dzień zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, członek załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego oraz wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Członek-sekretarz Zespołu ds. opracowania procedur wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz Zespołu ds. opracowania procedur postępowania w zdarzeniach mnogich i masowych.Od ponad 10 lat instruktor American Heart Association.