Prof. dr hab. n. med. Andrzej  Basiński;  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed, ordynator Klinicznego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, 1986 – tytuł specjalisty z anestezjologii i intensywnej terapii; 1994 – ukończył kurs Concepts and development in emergency medicine w Leuven (Belgia); 2000 – stopień naukowy doktora habilitowanego ; 2004 – uzyskał tytuł specjalisty medycyny ratunkowej; 2011 – tytuł naukowy profesora;  1979 – 2001 Oddział Anestezjologii Klinicznej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3 w Gdańsku (w 1982 jednostka została włączona w strukturę organizacyjną Zakładu Anestezjologii Akademii Medycznej w Gdańsku) – stażysta, asystent, adiunkt; 1984 – 2000 pełnił funkcję kierownika Oddziału Anestezjologii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3; 1987 – 2005 wielokrotnie przebywał w renomowanych ośrodkach w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii na stażach i kursach, a także pracując jako anestezjolog; 2001 – 2004 pełnił funkcję kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej w Gdańsku; 2004 – nadal, jest kierownikiem Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego początkowo jako prof. nadzw., a od 2011 jako prof. zw.; 2004 – nadal, jest ordynatorem jedynego w Polsce Klinicznego Oddziału Ratunkowego; 2008 – 2012 prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; 2009 – 2010 zastępca dyrektora UCK do spraw medycznych; 2012 – 2016 prorektor ds. klinicznych; od 2016 dziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu GUMed; Jest jedynym Polakiem we władzach IASPE (International Association for the Study of Pain); członek Polskiego Towarzystwa Badania i Leczeniu Bólu; członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; 1994 – ukończył kurs “Concepts and development In emergency medicine” w Leuven (Belgia) i stał się członkiem założycielem Klubu z Leuven, z którym zainicjował powstanie w Europie nowej specjalizacji medycznej – medycyny ratunkowej; 2001 – został pełnomocnikiem rektora AMG ds. organizacji centrum ratownictwa i zorganizowania nauczania na kierunku ratownictwo medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku, kierunek ten został uruchomiony w roku akademickim 2003/2004.