Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Obecnie jest  Kierownikiem Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Badania i Leczenia Bólu. Jest członkiem International Association for the Study of Pain oraz European Pain Federation EFIC. Jest specjalistą w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, odbył staż w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii. Główne zainteresowania naukowe to znieczulenie miejscowe, leczenie bólu pooperacyjnego, patomechanizm bólu, leczenie bólu przewlekłego. Jest autorem i współautorem ponad 230 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz wystąpień na zjazdach naukowych. Jest autorem i współautorem w podręcznikach dotyczących bólu m.in. „Leczenie bólu” „Ból i jego leczenie”, „Farmakoterapia bólu”, „Kompendium leczenia bólu”. Jest inicjatorem i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Medycyna Bólu” organizowanych od 2007 roku przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego. Wykładowca na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Polskie Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (International Association for the Study of Pain)
  • Europejska Federacja Oddziałów IASP (European Pain Federation EFIC)