Profesor dr hab. Jerzy Robert Ładny karierę zawodową rozpoczął od chirurgii ogólnej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego zainteresował się rodzącą się w Polsce medycyną ratunkową. Jako jeden z pierwszych lekarzy uzyskał specjalizację w tej dziedzinie i blisko od 21 lat działa na rzecz rozwoju medycyny ratunkowej i współtworzy system ratownictwa medycznego w naszym kraju. Był wieloletnim konsultantem wojewódzkim na Podlasiu, od 2013 roku pełni funkcję konsultanta krajowego. Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się wokół diagnostyki i leczenia sepsy, optymalizacji leczenia urazów wielonarządowych, organizacji systemów ratowniczych w Polsce i na świecie. Dużo uwagi przywiązuje do nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem symulatorów i e-learningu.