Prof. zw. dr. hab. n. med. Jerzy Wordliczek ukończył Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Krakowie. W roku 2003 był organizatorem i kierownikiem  pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum, a od roku 2014 kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej w UJ-CM. Jego zainteresowania naukowe związane są z problematyką mechanizmów powstawania i optymalizacji  leczenia zespołów bólu ostrego i przewlekłego. Profesor Wordliczek jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji i rozdziałów w podręcznikach, oraz redaktorem 11 monografii poświęconych tej problematyce. W latach 2000-2012 był dyrektorem Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Uniwersytecie Jagiellońskim, a od roku 2012 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego d/s Klinicznych w Collegium Medicum. Od roku 2013 jest v-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.