Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który określa nowe procedury ratownictwa medycznego został przekazany do konsultacji .

Celem jest doprecyzowanie obowiązujących do tej pory przepisów prawa, które w zakresie procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego obejmowały jedynie przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu i ogólną procedurę zadysponowania zespołu. W obowiązujących przepisach brakowało zaś dokładnego określenia innych czynności podejmowanych na stanowisku dyspozytora medycznego, co zostało uszczegółowione w projekcie.

Wprowadzenie zmian pozwoli tym samym na doprecyzowanie i ujednolicenie zasad postępowania dyspozytorów medycznych, co jest niezwykle istotne w momencie uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych.

Projekt przewiduje dokładne określenie m.in. zasad postępowania dyspozytora medycznego podczas przeprowadzania wywiadu medycznego, ustalania priorytetu zgłoszenia, dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, przekazywania instrukcji dotyczących sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, wezwania zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną, czy uruchomienia jednostek współpracujących z systemem,  a także sposób działania w przypadku wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych.

Nowe procedury określają także, jak należy postępować w przypadku uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych.

Źródło: http://www.medexpress.pl/beda-zmiany-w-procedurach-ratownictwa-medycznego/72508