Od 1 kwietnia 2019 r. wdrożone zostaną nowe przepisy regulujące pracę  Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Owe regulacje mają na celu usprawnienie pracy w oddziałach ratunkowych, w których odnotowano przekroczenia czasów dojazdu na otrzymane wezwanie, a tym samym zwiększenie ryzyka narażenia życia pacjenta.  Zmianom mają ulec także umowy z rodzaju ratownictwo medyczne, które NFZ będzie zawierał z dyspozytorami na dany rejon operacyjny, w oparciu o dostępność dyspozytorni, a nie obowiązującego do tego czasu podziału powiatowego. W przypadku województwa podkarpackiego spowoduje to powstanie 8 nowych miejsc stacjonowania zespołów ratunkowych. Będą to: Jarosław, Domaradz, Olszanica, Fredropol, Nowa Sarzyna, Jeżowe, Łańcut i Żyraków. W rejonie Rzeszowa natomiast dostępne będzie 21 zespołów ratownictwa medycznego (w tym 17 całodobowych, 2 podstawowe 16-godzinne oraz 2 podstawowe 12-godzinne).

Czytaj więcej na: http://radiovia.com.pl/aktualnosci/zmiany-w-organizacji-panstwowego-ratownictwa-medycznego

 

Źródła: http://ratunek24.pl/

http://radiovia.com.pl/aktualnosci/zmiany-w-organizacji-panstwowego-ratownictwa-medycznego