Farmakoterapia bólu pourazowego – dlaczego metoksyfluran jest tak ważny w praktyce ratownika medycznego?

dr n. med. Jarosław Woroń, dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny, prof. Jerzy Robert Ładny, prof. nadzw. Robert Gałązkowski

Zobacz


Porównanie farmakologicznych metod leczenia bólu przez ratowników medycznych na podstawie obowiązującego stanu prawnego w Polsce

Przemysław Żuratyński, Daniel Ślęzak, Kamil Krzyżanowski

Zobacz


Uśmierzanie bólu po urazie na etapie przedszpitalnym – wyniki wstępne

Kamil Krzyżanowski, Daniel Ślęzak, Andrzej Basiński, Przemysław Żuratyński, Paulina Buca

Zobacz


Uśmierzanie bólu w warunkach przedszpitalnych

dr Daniel Ślęzak, mgr Przemysław Żuratyński, prof. Andrzej Basiński, mgr Klaudiusz Nadolny, prof. Jerzy Robert Ładny

Zobacz